Київська державна академія водного транспорту – освіта, перевірена часом

0
2463

Затребуваність на міжнародному ринку праці, гідна заробітна плата й кар’єрне зростання. Такі перспективи відкриваються перед тими, хто сьогодні здобуває вищу морську освіту в Україні. Однак обов’язкові умови їхнього досягнення – висока професійна кваліфікація моряка, досвід та знання англійської мови. Здобути їх можна у сучасних вищих навчальних закладах, серед яких – Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ). Цей єдиний на території північної частини України ВНЗ воднотранспортного профілю, крім базового морського напряму підготовки, займається вихованням кадрів і для річкового флоту.
За 103-річну історію розвитку підготовлено десятки тисяч висококваліфікованих фахівців для торгового флоту, які працюють як в Україні, так і на суднах під прапорами майже усіх країн світу.
До складу КДАВТ входять п’ять факультетів (судноводіння, економіки транспорту, юридичний, Дунайський, а також Миколаївський факультети морського та річкового транспорту), 19 кафедр і 11 відокремлених структурних підрозділів, серед яких – коледжі, професійно-технічні училища, Київський тренажерний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту, морехідна школа. Така структура дозволяє реалізувати інтегровану ступеневу систему підготовки фахівців: дає змогу молоді в одному навчальному комплексі пройти висхідний шлях від отримання робітничої професії до здобуття вищої освіти – як на бакалаврському, так і на магістерському рівнях.
Київський тренажерний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту оснащений сучасною комп’ютерною технікою і тренажерним обладнанням, що відповідає вимогам Міжнародної морської організації (IMO), Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) (включаючи Манільські поправки до цієї Конвенції). У Центрі є повноформатний навігаційний місток, який моделює різні типи суден, маршрути та погодні умови.
Нині в академії навчається молодь із різних регіонів України за денною та заочною формами навчання за вісьмома напрямами підготовки, сімома спеціальностями спеціалістів та шістьма – магістрів. У структурних підрозділах також відбувається підготовка молодших спеціалістів. До того ж ВНЗ має ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку та підвищення кваліфікації іноземних громадян за акредитованими в начальному закладі напрямами та спеціальностями.
У КДАВТ прагнуть всебічно розкривати кожну особистість відповідно до її покликання та здібностей, стимулювати до навчання протягом життя. Для цього створено всі умови. Висококваліфіковані педагоги, модернізована навчальна база, широке використання новітніх інформаційних технологій, налагоджена система підвищення кваліфікації викладачів дають змогу готувати не лише фахівців водного транспорту інженерного профілю, але й низку спеціалістів із гуманітарних наук.
Матеріально-технічну базу становлять власні навчальні корпуси, лабораторії із загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, навчальні судна, комп’ютерні класи, бібліотека, актові  зали, ігрові й тренажерні спортивні зали, студентські гуртожитки.
Один із пріоритетів навчально-виховного процесу в Київській державній академії водного транспорту – забезпечення належних умов для проходження практики і працевлаштування випускників. Для майбутніх фахівців, яких готують на факультеті судноводіння, обов’язковою є 12-місячна плавальна практика. Вона дає змогу студентам отримати плавальний ценз, необхідний для зайняття командних посад на суднах. На перших курсах практика відбувається на навчальному судні академії «Штурман», на старших – студенти мають змогу ходити в рейси океанами, завдяки співпраці ВНЗ із крюїнговим компаніями. Крім того, на базі навчального закладу відбуваються зустрічі, круглі столи за участю студентства і представників компаній, які займаються працевлаштуванням моряків. Серед них – «Ві.Шіпс Україна», «Аквасервіс», «Барк Марін», «Марін Про Сервіс».
Підвищенню якості підготовки сприяє запровадження методично-інформаційних засобів тестування знань студентів на базі комплексу Opentest, системи управління якістю. Крім того, якість підготовки фахівців плавальних спеціальностей постійно контролюється центральними органами виконавчої влади у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, а також міжнародними установами, зокрема за дорученням Європейської комісії (ЕС) Європейського агентства з питань морської безпеки (EMSA).
Академія співпрацює з вищими навчальними закладами як в Україні, так і за кордоном, є членом Міжнародної асоціації морських університетів (ІАMU), Міжнародної морської організації (IMO), Балтійської та міжнародної морської ради (BIMCO) та асоційованим членом Асоціації «Всеукраїнське об’єднання крюїнгових компаній». Таким чином КДАВТ підтримує та зміцнює авторитет національної вищої морської освіти. Орієнтація на міжнародні стандарти сприяє не лише досягненню належної якості підготовки фахівців, а і їхньому успішному працевлаштуванню та службовій кар’єрі у судноплавних компаніях, підприємствах, установах та організаціях водного транспорту України й інших країн.
У ВНЗ діє багатогранна система організації наукової діяльності. Академія є учасником міжнародного проекту «Центр передачі знань – від прикладних розробок і обміну технологічно-підприємницькими ноу-хау до розробки міждисциплінарних модулів навчальних програм» освітньої програми Євросоюзу Темпус. Завдяки цьому проекту у навчальний процес, зокрема, буде впроваджено такі новітні технології, як 3D-друк і 3D-сканування. У КДАВТ функціонують дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій із технічних та економічних наук, розвивається наукова школа економічного спрямування, діють наукові студентські гуртки.
Студенти Київської державної академії водного транспорту можуть навчатися  на військовій кафедрі, що діє на базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
Випускники академії відразу після закінчення ВНЗ приходять на флот на посади вахтових помічників, командирів вахти судна. В умовах підвищеної відповідальності, крім професійних навичок, значної ваги набуває всебічний розвиток – культурний, інтелектуальний, духовний, спортивний. Піклуючись про нього, у КДАВТ втілюють проекти «Наземні подорожі моряків» (включає мандрівки Україною, історико-краєзнавчі, профорієнтаційні походи), «Музична кают-компанія» (покликаний зробити гуртожиток академії культурним осередком і привернути увагу студентської молоді до пісенно-поетичної творчості), щорічно у червні проводять Всеукраїнську студентську вітрильну регату на Кубок КДАВТ.
Діє Центр культури і мистецтв, в аматорських колективах якого студенти мають змогу реалізувати свої творчі здібності в театральних постановках, хоровому співі, хореографії, створенні власних концертних шоу-програм, інтелектуальних іграх тощо. Тут розвивається аматорський народний театр-студія «Райдо»  — учасник різноманітних міжнародних мистецьких фестивалів.
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного й надалі прагне проводити якісну та різновекторну підготовку майбутніх фахівців морської галузі, впроваджувати новітні педагогічні досягнення, спрямовані на розвиток морської освіти України.

IMG_1275 image049 IMG_7372